Betaling

Hoe gaat de betaling?


We werken via een derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat we rechtstreeks factureren aan de mutualiteit waarbij u aangesloten bent. U moet wel aangesloten zijn bij een Belgische mutualiteit.

 

Daarom hebben wij voor alle verpleegkundige zorgen een voorschrift nodig samen met een vignet van de mutualiteit.

 

Voor hygiënische zorgen wordt er een Katz-schaal opgemaakt die we bij het eerste bezoek zullen evalueren. U hoeft hiervoor niets te doen.


Alle mutualiteiten!

De Verpleegster

info@deverpleegster.com