Zorgaanbod

Hygiënische zorg kan u bij ons zonder specifieke voorwaarden aanvragen. Voor medische zorg en complexere procedures vragen we u een doktersvoorschrift in te dienen en kunnen we eventueel het behandeltraject met uw huisarts of specialist bespreken.

Thuisverpleging met uw welbevinden als uitgangspunt

Onze verpleegkundigen stellen uw fysieke gezondheid en mentale welbevinden centraal. Daarom nemen we tal van taken voor onze rekening. Zo kan u een beroep op onze thuisverpleging doen voor onder andere:

Thuisverpleging met uw welbevinden als uitgangspunt

Onze verpleegkundigen stellen uw fysieke gezondheid en mentale welbevinden centraal. Daarom nemen we tal van taken voor onze rekening. Zo kan u een beroep op onze thuisverpleging doen voor onder andere:

uw lichaam wassen, tanden poetsen, haren kammen, u aan- en uitkleden & voor de dag of nacht helpen klaar te maken

steunkousen aan- of uitdoen, windels & verbanden aanbrengen of verversen

pleisters kleven, oog- en oordruppels toedienen, medicatie of griepvaccins inspuiten & intraveneuze therapie (bv. katheters voor o.a. IV-antibiotica plaatsen)

uw bloedsuikerspiegel controleren & insuline toedienen

analyses in samenwerking met labo’s

incl. toezichthouden bij een tracheotomie

doorlig-, traumatische, oncologische & postoperatieve wonden, vacuümtherapie om het genezingsproces te versnellen, diabetische voeten behandelen & wieken aanbrengen of vervangen

peritoneale dialyse aan huis, urostoma’s reinigen, blaas spoelen & sonderen, suprapubische sondes wisselen & verzorgen

stomazorg, enterale voeding via een maagsonde, totale parenterale voeding (TPV) & obstipatie behandelen door lavementen toe te dienen

o.a. chemotherapie afkoppelen

de patiënt & zijn/haar naasten begeleiden bij een naderend levenseinde

Hygiënische zorg kan u bij ons zonder specifieke voorwaarden aanvragen. Voor medische zorg en complexere procedures vragen we u een doktersvoorschrift in te dienen en kunnen we eventueel het behandeltraject met uw huisarts of specialist bespreken.

Hands, patient and finger pulse with nurse to monitor oxygen, rate and health at home. Closeup hand